Arbeidsvoorwaarden

Bij Ludens Kinderopvang zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld en we zijn volgend aan de CAO Kinderopvang. Bij een fulltime werkweek gaan wij uit van 36 uur. In overleg is het mogelijk de fulltime werkweek naar 40 uur uit te breiden. Bij volledig dienstverband van 36 uur bouw je per week 210 uur vakantieverlof op bestaande uit 144 wettelijke verlofuren en wij geven je nog 66 extra verlofuren. 

 

Pensioen en verzekeringen

Wij zijn aangesloten bij PGGM pensioenverzekeraar voor de sector Zorg en Welzijn. Je bouwt pensioenrechten op vanaf je 15de tot 65ste jaar. Het pensioenpakket bestaat uit voorzieningen voor zowel medewerkers als nabestaanden. Hierbij kun je denken aan een oudersdomspensioen en arbeids- ongeschiktheidsvoorzieningen maar ook aan een partnerpensioen en wezenpensioen.

Ludens heeft met Agis zorgverzekering en VGZ zorgverzekering een collectief contract afgesloten, hierdoor kunnen medewerkers profiteren van aantrekkelijke kortingen op de basis- en aanvullende verzekeringen.

 

Scholing

Ludens vindt scholing belangrijk omdat het de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude van medewerkers verbetert. Bovendien levert het een bijdrage aan het huidig functioneren. Wij bieden veel ruimte voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel van scholing, cursussen en workshops.

 

Fietsplan

Om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer door medewerkers te bevorderen maken wij gebruik van de opties die de belastingdienst biedt.  Indien je minimaal 1 jaar in dienst bent met een aantal vaste uren dan kan jij gebruik  maken van deze regeling.


Goede morgen!
 
We hebben honger
 
Zullen we spelen?
 
Verhaaltje
 
Smakelijk eten...
 
Spelletje?
 
Smakelijk eten
 
Mama!!
 

Leuk werken bij Ludens

Ludens heeft vaak ook vacatures gericht op antroposofisch, sport, natuur, BSO+ en kunst. Ook zijn er regelmatig tijdelijke of vervangingen beschikbaar.

hamaka | sitemap | www.ludens.nl |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht