Werken bij Ludens

Ludens heeft circa 50 kinderopvanglocaties verspreid over Utrecht. Iedere dag spelen ongeveer 4000 kinderen bij ons in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar. Spelen is belangrijk voor kinderen, voor hun ontwikkeling en ontspanning. Bij Ludens kunnen de kinderen lekker samen spelen. Voor ouders willen we een goede partner in de zorg zijn.

Natuurlijk kunnen we deze zorg alleen bieden met goed opgeleide en enthousiaste medewerkers. We vinden belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Daarom bieden we veel mogelijkheden als het gaat om persoonlijke groei. Ludens is flexibel en staat voor een open cultuur. We streven naar een goede balans tussen werk en privé. Kortom: Ludens staat voor professioneel, kwaliteit en saamhorigheid. We werken samen aan een plek waar kinderen, ouders en medewerkers zich prettig voelen.

Knutsel, sport of zing je graag? Ben je sportief of creatief? Bij ons kun je je helemaal uitleven! Verder ben je communicatief vaardig, sociaal, stressbestendig, behulpzaam, creatief en dol op kinderen en heb je een passend diploma, bijvoorbeeld (G)PMK, SPW, SPH, MWD, CMV, PABO, of een relevante aanverwante studie.

Zoek je een bijbaan naast je studie of flexibel werk in de kinderopvang, neem dan contact op met Invalwerk, 030-236 15 35 of kijk op de site van  Invalwerk.

Gordon Methode

Ludens streeft ernaar om de communicatie binnen de organisatie te baseren op de Gordon-methode. Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse klinisch psycholoog, Thomas Gordon.

Ludens neemt kinderen, ouders en medewerkers serieus en laten ze in hun waarde, zodat we goede relaties met ze op kunnen bouwen. Wij gaan uit van competente medewerkers, die op een respectvolle manier met de kinderen, de ouders en elkaar communiceren. 

De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Eigenlijk zijn het de democratische principes die binnen het gezin worden geïntroduceerd. Het systeem benadrukt de effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering. Het win-win-principe staat centraal. Het succes van Thomas volgt vooral uit zijn vermogen om de opvoedtheorie op een concrete, praktische manier te vertalen.

Bij ludens kijken we naar de kinderen die voor ons staan!

 

Ludens ziet kinderen als uniek, krachtig en creatief: Het competente kind! Kinderen hebben van oorsprong al heel veel in huis. Onze pedagogiek gaat uit van wat een kind allemaal al is en kan, rijk aan mogelijkheden om zichzelf uit te drukken. Wij bieden de kinderen een veilige omgeving waarin zij zelf, in hun eigen tempo, de wereld kunnen ontdekken. Een plek om te kijken naar die wereld, hierover na te denken en zelf te komen tot oplossingen voor problemen die zich in die wereld voordoen. Wij denken dat het heerlijk is voor een kind om te experimenteren, te spelen, te onderzoeken en vooral ook om te ervaren. Om te merken dat je als kind gezien wordt en dat er echt naar je geluisterd wordt. Dat er veel positieve aandacht voor je is en dat er ook duidelijk grenzen worden gesteld. En dat we steeds zoeken naar win-win-oplossingen. Wij bieden een plek waarin kinderen met elkaar zijn, waarin ze leren om samen besluiten te nemen en respect te hebben voor iedereen. Waarin ze verantwoordelijkheid leren nemen en zich verbonden voelen met elkaar. Een omgeving waarin kinderen begeleid worden door pedagogisch medewerkers die vertrouwen in hen hebben en een voorbeeld zijn waar ze van kunnen leren en die hun werk doen met hart en ziel. Die kinderen iedere dag weer stimuleren:

“ probeer het maar, jullie kunnen het best”.


Goede morgen!
 
We hebben honger
 
Zullen we spelen?
 
Verhaaltje
 
Smakelijk eten...
 
Spelletje?
 
Smakelijk eten
 
Mama!!
 

Leuk werken bij Ludens

Ludens heeft vaak ook vacatures gericht op antroposofisch, sport, natuur, BSO+ en kunst. Ook zijn er regelmatig tijdelijke of vervangingen beschikbaar.

hamaka | sitemap | www.ludens.nl |  Ludens - Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht